Social design – a mapping of human connections

Wat zijn de onderlinge verbindingen in een straat, wie kent wie, en wie gaat met wie om? Dat waren de vragen die het uitgangspunt vormden van dit social design project, dat onderdeel uitmaakt van een groter project over gezondheid, uitgevoerd door RUG/UMCG in Groningen.

This page will be updated soon.