Kijkmeester/ 
Posterproject in de oude dierentuin Emmen. 

Visueel onderzoeksproject/
verzamelingen

Research project – artistic archiving/
What if a location with a big significance for the identity of a community is about to disappear? How can you archive such a place, in a way that it still creates value for this community. 

Actualiteit/
De eerste honderd dagen presidentschap Trump 

Trump een infographic gebaseerd op foto's uit de Volkskrant.

Boekontwerp/
zeven persoonlijke verhalen over het overwinnen van laaggeletterheid

Boekontwerp laaggeleterdheid Groningen door Gerard Jan van Leeuwen

Boekontwerp/
een documentaire over 45 jaar werken in de bloemenbranche

documentaire boek Groningen - Emmen

Boekontwerp/
een documentaire over 10 jaar Tocht om de Noord

boekontwerp Groningen - Emmen

Design research project en publicatie over de iimpact van cultuurparticipatie
(met Lectoraat Academie Minerva) 

Social design/ een mapping van de sociale contacten in een straat
(met studenten Academie Minerva) 

Social Design in Groningen en Emmen

Flexibel logotype/ Kracht van de Veenkoloniën 


Over/

Gerard Jan van Leeuwen 

Ontwerper Gerard Jan van Leeuwen

ontwerper/ onderzoeker/ docent
Het verkennen van grenzen en het betreden van nieuwe terreinen vormen een belangrijk onderdeel van mijn ontwerperschap. Daarbij richt ik me op actieve samenwerking met alle stakeholders. Co-creatie zie ik hierbij als een krachtige mogelijkheid om tot een beter resultaat te komen, doordat het ‘human centered’ design oplevert en gedeeld eigenaarschap tot stand kan brengen. Mijn rol als ontwerper, onderzoeker en docent vloeien in elkaar over en versterken elkaar.
Ik geloof sterk in de bijdrage die ontwerpers kunnen leveren aan de maatschappij.

GJVL STUDIO; research/ books/ identities

projecten
2019/ Laaggeletterdheid – researchproject waarin gezocht wordt naar hands on oplossingen voor alledaagse problemen. Samen met studenten Academie Minerva.
2018 – heden/ BOOM, een ontwerp- en researchproject.
Dit project richt zich op de culturele historie van het Veenkoloniale gebied van Drenthe en Groningen. Het project zoekt een andere en vernieuwende manier om het verhaal van het gebied van binnenuit te vertellen.
2017/ Mapping Connections – In beeld brengen van de connecties die bewoners van een straat in de wijk Selwerd hebben. Als onderdeel van een nul-meting voor een project van UMCG/RUG
2017/ Soft Spaces – In beeld brengen laaggeletterdheid, in samenwerking met de Stichting Lezen & Schrijven
2016 (jan) – heden/ initiator IAMFUTURELAB
IAMFUTURELAB richt op nieuwe manieren van maken, door stakeholders actief te betrekken bij het maakproces. Gebruikmakend van de methoden van design research worden in een multidisciplinaire setting maatschappelijke thema’s onderzocht met als doel bij te dragen aan sociale innovatie.
2016 en 2018/ Onderzoek binnen het programma ‘Kans voor de Veenkoloniën’ – Hoe kan design research bijdragen aan de doelen van het programma gericht op gezondheidsproblematiek in die regio.
2015/ Co-creating identity. Testen en ervaren van verschillende methoden van design research. En hoe vertaalt onderzoek zich in ontwerp? In samenwerking met Marit Jongsma en studenten Academie Minerva.

functies
2020 – heden/ docent onderzoeker Master Design Driven Innovation, NHLStenden, Leeuwarden
2019 – heden/ GJVL STUDIO, ontwerpstudio met focus op onderzoek
2019 – heden/ Lid Adviescommissie Culturele Prijs van Drenthe, Provincie Drenthe
2008 – 2021/ docent onderzoeker, Academie Minerva, Groningen
——
1991 – 2020/ eigenaar Groninger Ontwerpers – strategisch grafisch ontwerpbureau, Groningen
2016 – 2020/ onderzoeker bij het Lectoraat Academie Minerva, Hanzehogeschool Groningen: Designing the Social. 
2004 – 2007/ docent visuele communicatie, Academie voor Bouwkunst, Groningen

linkedin

TO THE TOP